पोलीस टाइम्स

कन्या

6.कन्या-virgo

कन्या – आनंददायी घटना

सुखस्थ गुरूचा नेपच्यूनशी होणारा लाभयोग सुखस्वास्थ्य देणारा आहे. स्थावर प्रश्‍न वाढवू नका. गृहबांधणी, यांत्रिक, तांत्रिक क्षेत्रात प्रगती. स्थावर बाबत शुभ घटना. महिलांना गृहसौख्य.  विद्यार्थ्यांना प्रगतीचा. शुभ ता. 16.

Leave a Comment

error: Content is protected by Police Times Kolhapur !!